Danh sách sản phẩm

Sứa muối (1Kg)

55,000

Mắm gia vị 600g

15,000

Nước mắm hạ thổ chai 0.7L

53,000

Nước mắm hạ thổ chai 1Lít

68,000

Nước mắm hạ thổ chai 2Lít

132,000

Nước mắm hạ thổ chai 5Lít

330,000

Nước mắm cốt hạ thổ

65,000

Nước mắm cao đạm 32N chai 0.5 lít

27,000

Nước mắm cao đạm 32N chai 0.7 lít

45,000

Nước mắm cao đạm 32N chai 1 lít

53,000

Nước mắm cao đạm 32N chai 2 lít

100,000

Nước mắm cao đạm 32N chai 5 lít

256,000

Nước mắm thượng hạng 23N chai 0.5 lít

17,000

Nước mắm thượng hạng 23N chai 0.7 lít

25,000

Nước mắm thượng hạng 23N chai 1 lít

28,000

Nước mắm thượng hạng 23N chai 2 lít

53,000

Nước mắm thượng hạng 23N chai 5 lít

130,000